Elverum: Myking startet som assisterende fylkessjef høsten 2013, og han har siden april i år vært konstituert i stillingen som fylkessjef.

Erlend Myking har 29 års erfaring fra kommunal sektor. Siste stopp før Hedmark fylkeskommune var 11 år som rådmann i Leksvik kommune i Nord-Trøndelag.

Enheten samferdsel, kulturminner og plan er et av Hedmark fylkeskommunes største aktivitetsområder med 27 ansatte. Ansvaret for fylkesveger og kollektivtrafikk (gjennom Statens vegvesen og Hedmark Trafikk) utgjør de største postene i et budsjett på 660 millioner kroner. De andre hovedområdene er vern av kulturminner, regionalplanlegging og planfaglig veiledning overfor kommunene.