Elverum: Søkertallene fra Samordna opptak viser en økning på 118 søkere fra i fjor i antall førsteprioritetssøkere. Det er en økning på 3,5 prosent. Det tiltross for at Høgskolen tilbyr seks færre studier enn i fjor.

Økningen er likevel noe lavere enn den nasjonale veksten på 6,7 prosent. Høgskolen har 2,19 søkere pr studieplass. Normalt regnes to søkere pr studieplass som sterke søkertall med tanke på å sikre at studieplassene fylles.

Høgskolen opplever også økt søkning til etter- og videreutdanninger som ligger i høgskolens lokale opptak, der 3.276 personer så langt har søkt om studieplass. Til sammen i lokalt og nasjonalt opptak har høgskolen dermed nesten 6 700 førsteprioritetssøkere. Dette er også ny rekord.

Helsefagene på Campus Elverum har hatt en økning i søkerinteressen. Sykepleietilbudene ved både Elverum og Kongsvinger har godt med søkere og vil fylle studieplassene, skriver Høgskolen. Bachelor i tannpleie øker kraftig og har 69 førsteprioritetssøkere til 20 plasser. Årsstudium i mat, ernæring og helse har for tredje året på rad 56 førsteprioritetssøkere til 20 plasser, mens årsstudium i sosialpedagogikk har 145 søkere til 40 plasser.

Derimot går det tregere for idrettsfagene. Her er det en liten nedgang for de fleste tilbudene, men alle har flere søkere enn studieplasser.

Totalt har Avdeling for folkehelsefag 928 søkere til 467 studieplasser.