Elverum: Møteplassen har fått midler til å ansette to nye aktivitører, som i uke 2 er i full gang med et mangfoldig tilbud til brukerne, og Møteplassen vil ha et nært samarbeid med de to nyansatte aktivitørene, Tone Nordholmen Berge og Kari Grønbekk om tilbudet. Sammen skal de og daglig leder i Møteplassen, Mari Opseth, utforme tilbudet til brukerne.

Bedre helse

– Hovedintensjonen er at ung eller gammel skal komme seg ut og oppnå bedre helse på lang sikt, men også komme med ønsker om innholdet i tilbudet, sier Opseth.

Nordholm Berge er bachelor i folkehelse og master i forskning, har interesse for psykisk helse, ivrer for fysisk aktivitet og trening, maleri, tegning og musikk. Grønbekk er sykepleier med bred erfaring fra flere området innen faget, også psykisk helse, men har også jobbet som aktivitør og med forming. Opseth sier at de to vil utfylle hverandre.

Ivaretatt

Spangenhusets virksomhet vil foregå i Møteplassens lokaler og i huset «Oleanna» ved Restvoldjordet på vestsiden av Kommunehuset Folkvang.

– Vi vil gjerne at brukerne kommer med forslag om aktiviteter, både innendørs og utendørs, sier Nordholmen Berge og Opseth.

– Når brukerne får lagt fram sine ønsker, vil de føle seg ivaretatt. Jeg tror dette blir bra, sier Opseth.