• NYE eiere: Ole Magnus Isaksen og Maria Keskitalo sammen med barna Aleksander og Thomas overtok gården etter Klaus Ganser i august 2014. Om en snau uke åpner de gården for besøkende.
  • storfé: Gården lever av kjøttproduksjonen. På Snippen er det nå 130 storfé.

Julusdalen: – Vi har lagt ned mye arbeid på gården etter at vi tok over og nå er vi spente, sier Ole Magnus Isaksen Triumf og Maria Keskitalo. Sammen med de to barna Aleksander og Thomas begynner de å ta i mot besøkende på gården fra 1. juli.

Tjuvstartet

Nå jobbes det iherdig for å bli mest mulig ferdig til åpningen. Det vil si - de har tjuvstartet sesongen noe. Allerede har det vært barnehager og ulike grupper på besøk, men om en snau uke kan hvem som helst komme å hilse på dyra. De er det også blitt flere av etter at familien tok over gården etter Klaus Ganser i august.

– Vi har fått et par ponnier og reinsdyr siden sist, sier Ole Magnus. I tillegg er det fugler, griser og kyr og en fiskedam der det foreleden dag ble tatt en ørret på 3,5 kilo.

Isaksen Triumf sier folk vil kjenne seg igjen på gården, og at de største forandringene er fargene på bygningene. Blant annet skal driftsbygningen males rød.

Tilflyttere

I utgangspunktet ønsket familien å starte med melkekyr hjemme i Kautokeino, men da støtten fra Innovasjon Norge uteble, begynte de å se seg om etter gardsbruk lenger sør i landet.

– Vi ønsket oss en gård som allerede var i full drift. Og så ville vi til et sted med stabil vinter, sier Isaksen. Han og Maria hadde snakket om å åpne en besøksgård, men det ville blitt vanskelig i Kautokeino med bare 3.000 innbyggere.

– Vi så på gårder både i Oppland og Hedmark, men bestemte oss tilslutt for denne, sier han. Vårværet i Elverum overrasket derimot tilflytterne fra nord.

– Det har stort sett regnet hele tiden, ler han.

Lange dager

Snippen skal holde åpent i hele sommer, så noe sommerferie blir det ikke på familien. Besøksgården er riktignok en side-næring. Det er kjøttproduksjonen som gården lever av.

– Vi har nå 130 storfé. Så sammen med besøksgården blir det lange dager i sommer, sier Isaksen.