Elverum: Etter en opprivende budsjettvinter og -vår, tok det politiske liv i Elverum sommerferie ved å gi sine innbyggere inntrykk av det meste blir som før. Det ble ikke flertall for nedleggelse av Sætre alders- og sykehjem, Nordskogbygda oppvekstsenter og Sørskogbygda skole. De fleste vil huske at det heller ikke ble flertall konkurranseutsetting innen pleie og omsorg. Det var da. Siste ord er ikke sagt. Høyres gruppeleder Yngve Sætre varsler allerede nå at alle disse omstridte sakene vil komme opp igjen i det nye kommunestyret.

Partiprogrammet

Høyre er programforpliktet til å ta opp igjen alle disse sakene, som er nedfelt i partiprogrammet for 2015–2019. Yngve Sætre mener det er nødvendig for å få orden på den begredelige kommuneøkonomien.

– Jeg tror alle disse sakene du nevner blir sentrale saker i det nye kommunestyret. Kommuneøkonomien er utfordrende, og vi mener fortsatt det må tas grep med skolestrukturen og eldreomsorgen. Vi må gjøre varige strukturendringer, og det er særlig på de to nevnte områdene det må skje. Vi må endre eldreomsorgen ved å gå fra færre institusjonsplasser til mer hjemmebasert omsorg, pluss opprettelse av flere heldøgnsplasser. Vi må bygge en omsorgstrapp med et mer mangfoldig tilbud som er bedre tilpasset den enkelte bruker, sier Yngve Sætre.

I Høyres valgprogram står det om organisering av helse- og omsorgstjenesten at «det også kan innebære en sentralisering av tilbudene». Det lover ikke bra for Sætre alders- og sykehjem.

Konkurranseutsetting

– Kommer dere til å ta opp igjen konkurranseutsetting i helse og omsorg?

– Vi må forholde oss til at det ikke ble flertall for det tidligere i år. Men i vårt partiprogram er vi positive til mer konkurranseutsetting av tjenester som kan bidra til økt faglig fokus og mer effektiv utnyttelse av fellesskapets interesser. – Dere fikk satt en stopper for parkeringsavgift i sentrum. Er det en seier som vil vedvare særlig lenge?

– Jeg regner det som sikkert at Arbeiderpartiet vil ta opp dette på nytt. Vi mener P-avgift er uheldig for Elverum som sted og næringslivet spesielt.– Vil ditt parti beholde ordføreren?

– Jeg har en god følelse for det, men innser at det er et helt åpent spørsmål. Det viktigste nå er at Elverums innbyggere bruker stemmeretten og på den måten gjør sitt for å påvirke vår framtidige utvikling, sier Yngve Sætre.