Elverum: Flagget ble offisielt overrakt ordfører Erik Hanstad av Elverum kvinne- og familielags leder Grete Nordbæk i nærvær av brannsjef Nils Erik Haagenrud på Beredskapsenteret fredag morgen.

Hønemor

– Vi synes dere fortjener et nytt flagg, og det blir spennende å se det opp 17. mai, sier Nordbæk.

– Det er en stor og flott gave. Et viktig poeng er at det har riktig farge og dimensjon. Det gamle var noe falmet. Grete er ei hønemor for kommunen, sier Hanstad.

Stor stas

Når flagget ikke er heist, vil det bli oppbevart på Beredskapsenteret sammen med de andre offentlige flaggene i Elverum. Det er brannvesenets folk som har æren av å heise og fire disse flaggene.

– Det er stor stas å heise dette nye flagget, sier Haagenrud.

Internasjonal familiedag

–Dagen for overrekkelsen av det nye flagget, 15. mai, er også FNs internasjonale familiedag. Det er en dag Norge fikk til gjennom en FN-resolusjon. Den viser støtte til familier verden over. FN setter søkelys på barns rettigheter innad i familien, og spesielt beskytter de mest sårbare og forhindrer familievold, sier Nordbæk.