Elverum: Elverum kommune var blant de første som innførte direkte overføring fra kommunestyremøtene. Det skjedde i mai 2008. Etter en pause i overføringene under rehabiliteringen av rådhuset, er nå flynkende nytt utstyr på plass.

- Vi hadde en prøvekjøring av det nye utstyret under forrige kommunestyremøte, det kranglet litt, men ikke verre enn at vi er på plass med direkteoverføring fra neste kommunestyremøte, forteller Heidi Nordermoen, Service- og IKT sjef i Elverum kommune.Mot slutten av 2000-tallet var det flere kommuner som hadde begynt med lydoverføring fra kommunestyremøtene, blant annet Løten, og Nordermoen hadde fått med seg dette.

Alfa omega for demokratiet

- Vi undersøkte litt, og på et tidspunkt slengte jeg litt med leppa, og plutselig kom det et politisk vedtak om at vi skulle finne en løsning hvor vi kunne overføre lyd og bilde på nettsidene våre, forteller hun.

Hamar kommune innførte ikke kommune-TV før i fjor, så det forteller litt om hvor tidlig ute Elverum var.Kommunikasjonssjef Kate Langsethagen er ganske imponert over hvor tidlig ute kommunen var med et så viktig demokratitiltak.- Det er imponerende, sier hun som på den tiden slett ikke jobbet i Elverum.- Det er et viktig mål å ha en gjennomsiktig organisasjon, sier hun. Både Nordermoen og Langsethagen synes det er viktig å tenke åpenhet i det offentlige.- Ja, for å sikre demokratiet er det alfa omega, sier Langsethagen.Elverum kommune kommuniserer med sine innbyggere på mange plattformer. Noen av disse er formelle, andre er mindre formelle, men målet er at lik informasjon skal nå ut til alle kommunens innbyggere.

Informasjonsbehov

- Det er slik at uansett hvor mye vi informerer vil det alltid være behov for mer, sier Langsethagen. Ting går fort i samfunnet, og det er mange plattformer man skal forholde seg til. NEttsider og sosiale medier, noen mer formelle enn andre.- Det er en en utfordring å forholde seg til alle disse plattformene, både i forhold til ansatte som ofte skal varsles og i andre situasjoner til pårørende. Det medfører at vi må være på i mye større grad enn før, sier hun.- Ja, det at vi må være på hele tiden gjør at vi får et nærhetsblikk, og det blir en kamp mellom det å være synlig og det å utvikle seg, sier Nordermoen.Det er en problemstilling kommunen hele tiden må ha en diskusjon rundt. Hvor går grensen for når kommunikasjonsarbeidet går ut over utviklingsarbeidet.