Elverum: Ikke overraskende seiler kommuneøkonomi opp som den viktigste valgkampsaken før høstens kommunevalg. Til tross for at politikerne denne uken har sittet samlet for å finne balanse i økonomien igjen, tror alle partier dette vil bli ett av hovedtemaene før valgdagen 14. september.

Isolert sett er det gode nyheter for elverums velgere som nå vil få en langt enklere oppgave. Hver gang politikerne diskuterer hvilke virkemidler som må tas i bruk for å få kontroll på økonomien, er det lett å se forskjell på partiene og hvor de ideologiske skillelinjene går. På en annen side er dette dårlig nytt for dem som stiller til valg. Fokuset i valgkampen kan fort komme på kutt og innsparinger i stedet for på de temaene politikerne helst vil snakke om, som er vekst og utvikling.

Skole og næringsliv

En runde blant partiene bekrefter at økonomi blir et viktig tema fram mot – og etter valget i høst.

– Elverum har mange utfordringer. Økonomi er den største akkurat nå, men vi må finne løsninger så vi får mer velferd ut av hver krone, sier gruppeleder i Høyre, Yngve Sætre. Han trekker også fram skole og næringsliv som vil bli viktige saker for partiet fram mot valget.

– Nå må vi ta det økonomiske realitetene innover oss og det tror jeg vil bli den viktigste saken, men jeg håper vi også kan diskutere hvordan vi skal utvikle tjenestene i framtiden, sier Sætre. Han sier Høyre vil starte valgkampen i god tid før forhåndstemmingen starter 1. juli.

Utvikling

Leder i Elverum Arbeiderparti, Jørn Øversveen mener også kommuneøkonomi blir viktig.

– Å forhindre konkurranseutsetting, sikre god økonomi og skole- og helsestruktur er alle viktige saker for Arbeiderpartiet. Likeså hvordan vi skal utvikle Elverum videre. Fremtiden består ikke av og bygge ned, men å bygge opp, sier Øversveen. Han sier Arbeiderpartiet på sin side startet valgkampen for tre og et halvt år siden og at de nå ønsker et maktskifte i politikken.

Ser hva Høyre har betydd

Eldri Svisdal (SV) mener fire år med blå politikk er nok.

– Vi ser nå hva høyrestyret har betydd for Elverum. Men i tillegg til kommuneøkonomi håper vi valgkampen også vil handle om kombinasjonen transport og by. Vi ønsker et mer miljørettet Elverum, sier Svisdal. Hun sier valgkampen ikke bare er et valg mellom rødt og blått.

– Ved forrige valg så vi at alle småpartiene gikk tilbake. Forhåpentligvis blir ikke valgkampen i år så polarisert som forrige gang, sier hun.

Private initiativ

For Fremskrittspartiet blir skole og helse to viktige valgkampsaker.

– Hvorfor er mange så redde for forandring?, spør Kersti Grindalen (Frp) med hentydning til strukturdebattene som vil komme.

– Ta konkurranseutsetting for eksempel. Det handler ikke bare om økonomi, men like mye om å gi brukerne valgfrihet. Ikke alle trenger å bo på Sætre. Noen vil klare seg fint hjemme. Da må de få muligheten til å velge det, sier Grindalen. Hun mener private initiativ vil skape større kreativitet og mangfold i tilbudet.

– I skolen må faglige vurderinger legges til grunn, ikke hvor skolen skal ligge. Vi må skape sterke faglige team i skolen, sier Grindalen.

Bil til sykkel

Venstres Kaare Aaneby er i likhet med Grindalen opptatt av innholdet i skolen.

– Vi må snart ta en målstyringsdebatt i skolen. Nå skal alt måles. Vi må snart finne ut av om det er nok nå, sier den tidligere læreren. Aaneby også økonomi blir en viktig sak, men tror ikke eiendomsskatten vil bli noe hett tema denne gangen.

– Overordnet vegsystem og kollektivtilbudet er viktige aker for oss. Vi må prøve å få flere over fra bil til sykkel, sier han.

Stort handlingsrom

Arnfinn Uthus (Sp) er ikke i tvil om at økonomi vil prege kommevalgkampen senere i høst. Likevel er han optimist på Elverums vegne.

– Elverum har et budsjett på 1,4 milliarder kroner. Det gir oss også noen muligheter til å få til ting. Vi må ikke glemme det, sier han,