Elverum: Lensmann Lasse Kalvø i Engerdal fra Trysil-Engerdal lensmannsdistrikt forteller at det var tre personbiler involvert i ulykken. To av dem var på tur østover, og en på tur vestover.

– En person ble bekreftet omkommet på stedet, og tre personer ble kjørt til Hamar sykehus. Noen av de tre ble utskrevet samme kveld, mens en person ble på sykehuset for videre observasjon, sier Kalvø.

Han forteller at det var mye trafikk på stedet denne ettermiddagen og kvelden, og vegen ble stengt fram til klokka 22.30. Personbiltrafikk ble omdirigert til Gamle Trysilvegen fra Flishøgda til Kjernmoen, mens tungtrafikk måtte vente på stedet.

– Alle nødetater var ute på skadestedet, inkludert bergingsbiler og luftambulansen. Det ble gjort en meget bra innsats på skadestedet av alle etater i går. Det ble gjort både tekniske og taktiske undersøkelser på stedet. I tillegg fikk politiet bistand fra ulykkesgruppa til Statens vegvesen, sier Kalvø.

Kalvø bekrefter at det var glatt på stedet, og at det er en brikke i spillet, uten at han nå vil si noe om hva årsaken til ulykken var.

– Politiet fortsetter med avhør av vitner i dag torsdag, sier Lasse Kalvø.

Han forteller at den tekniske etterforskingen fortsetter, men at det vil ta noe tid før alle undersøkelser er ferdige. Videre forteller han at politiet har dannet seg et bilde av hva som har skjedd på ulykkesstedet.