Elverum: – Dette er andre året alle barneskolene er med i «Løp for andre», men Afrikalinjen har hatt dette løpet i seks-sju år, sier konferansier og lærer ved Afrikalinjen, Geir Prøven.

– Dette er helt unikt i Norge, ja både Europa og hele verden, legger Hanstadrektor Pål Klaveness til.

Det er ingen tvil om at de er fornøyde med at så mange elever helt fra første trinn løper runde på runde i de to ulike løypene, både inne på skolens område og på gang- og sykkelstien utenfor gjerdet. Det gir kroner i kassa.

Prøven forteller at Høgskolen i Hedmark også har et eget opplegg for å hjelpe Syriaflyktningene denne dagen.

Innimellom blir noen av de mindre elevene slitne og må ta en pust i bakken.

En av dem er Thyra fra Lillemoen skole, som slapper av på plenen etter tre runder.

Det er gøy, sier hun før hun legger ut på en ny runde.

Etter at løpet er over, foregår en rekke aktiviteter rundt om på skolens område med Afrikalinjens elever som medhjelpere.

Se bildegalleri i toppen av saken