• Kornbonde i Heradsbygd, Bjørn Tore Skogsrud hai igjen 360 mål å treske.

Elverum: Under halvparten av alt kornet i Elverum er skåret. Kornhøsten er nå en måned på overtid, forteller Morten Finstad på kornmottaket i Elverum.

- I løpet av en normalhøst tar vi imot 5.500 tonn her i Elverum. Hittil i år har vi bare fått inn i underkant av 2.000 tonn. Akkurat nå står det igjen mye korn på jordene både i Hernes og Heradsbygd, sier Finstad. Derimot ser det ut til at kvaliteten på kornet er bra og at det nå begynner å modnes mange steder.

- Det er veldig sent i år. Vanligvis pleier de fleste å være ferdig til elgjakta starter, men slik er det ikke i år. Nå er det meldt ganske bra vær i helga og utover i neste uke. Hvis værvarselet slår til, blir nok det meste tatt unna, sier han.

Har igjen 360 mål

Kornbonde i Heradsbygd, Bjørn Tore Skogsrud sier vårværet må ta mye av skylden for at treskingen er sen i år, men forsikrer om at kornet kommer i hus også i år.

- Jeg begynte å så i begynnelsen av mai og var ikke ferdig før 15. juni. Det er rekordsent for min del. Resultatet er at alt forskyver seg, sier han. Skogsrud har fremdeles 360 mål igjen å treske. mesteparten av dette er Bygg og Havre.

- Vi blir ferdige i år også, men jo lenger ut på høsten vi kommer jo større luftfuktighet blir det. Dermed blir tidspunktene på dagen vi kan treske kortere og kortere, sier han.