Elverum: – For et års tid siden gikk debatten høyt om at skoleelver dusjet med klær på etter kroppsøving. Denne påstanden hadde ikke forskingsfaglig forankring. I vårt forskingsprosjekt slår denne påstanden sprekker. Vår undersøkelse basert på spørreskjemaer til elevene viser at 96.5 prosent dusjer uten klær, sier leder for Høgskolen forskergruppe, Kjersti Mordal Moen.

Lite tid og mye bråk

– Det elevene synes er mest utfordrende er lite tid og mye bråk i garderoben, forteller hun.

I det bildet undersøkelsen har gitt, liker ni av 10 elever seg svært godt eller godt på skolen. Svarene viser også at elevene ønsker mer av mer mangfold i aktivitetene enn ballspill og grunntrening i kroppsøvingstimene. Dans og yoga er noe av det.

– Vi har også sett at jo eldre elevene blir, jo mindre liker de kroppsøving, sier Mordal Moen.

Pilotprosjekt

571 elever fra femte ti l 10. trinn, 57 lærere og 14 skoleledere har deltatt i kartleggingen av kroppsøvingsfag i Elverumsskolene.

Skolesjef Tord Arnesen er svært godt fornøyd med forskingsprosjektet, det god samarbeidet med Høgskolen og ikke minst at forskerne nå vil bruke pilotprosjektet sitt som utgangspunkt for en stor nasjonal kartlegging av kroppsøvingsfaget, som vil være den første i Norge.