ELVERUM: En viktig årsak til den høye avvirkningen er at sagtømmerprisene har økt siden ettersommeren i fjor. Med underskudd på sagtømmer i det norske markedet, og stor etterspørsel på verdensmarkedet, øker sagbrukene prisene. Sagtømmerprisene i desember i år var på 456 kr per m³ for gran og 466 kr per m3 for furu, som sammenlignet med i fjor er 47 kr høyere for gran og 40 kr høyere for furu. Prisen på massevirke var i september 237 kr per m³ for gran og 206 kr per m3 for furu. Selv om massevirkeprisen på både gran og furu økte i desember i år, ligger de fortsatt stabilt lavt etter det forholdsvis kraftige prisfallet fram mot våren 2013. De høye prisene på sagtømmeret veier opp for den lave massevirkeprisen.