Elverum: Det sier kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug i Sykehuset Innlandet.

– Poenget med å gjøre det slik, er fordi vi primært driver med pasientbehandling, og ikke parkering, sier Tor Martin Håland fra Sykehuset Innlandets eiendom og internservice. Han forteller at det er en del pasientgrupper som slipper å betale for parkering, blant annet ved akuttmottaket, sånn som pårørende til barn og pårørende til pasienter i livets siste fase.

Styret i SI Innlandet behandlet i 2005 en sak som la grunnlaget for dagens parkeringsregime ved sykehuset. De pengene som man får inn fra parkeringsavgift skal gå til drift og vedlikehold av p-plasser og uteområder, pluss at det opparbeides nye parkeringsplasser for pengene. Både sykehuset og Europris tjener penger på parkeringsavgiften.