Elverum: Med el-bil kan du parkere gratis flere steder i sentrum. Og ikke bare det; du får også gratis lading.

Folkvang

Den nye avgiftsbelagte langtidsparkeringen ved Folkvang har 137 plasser. For bensin- og dieselbiler koster det 45 kroner dagen å stå parkert der, eller 650 kroner i måneden og 5.800 kroner i året. Har du derimot el-bil, parkerer du gratis. Og ikke nok med det; kommunen betaler også strømmen for lading.

Parkeringskonsulent Espen Johansen i Elverum kommune kan fortelle at Folkvangtomta har seks ladestasjoner for el-biler. Normalt står det bare tre biler på disse plassene. Det er med andre ord ikke så mange som «har skjønt det» ennå. Selv om ladeplassene skulle være opptatt, vil el-biler likevel kunne stå gratis ellers på det store og nyasfalterte området.

Gratis på avgiftsplasser

Elverum kommune praktiserer prinsippet om at el-biler skal få parkere gratis på plasser med parkeringsavgift. Etter hvert kan det bli en riktig så gullkantet «kontrakt». For det blir avgiftsparkering både i Elvarheimgata, Hummeldalsvegen, ved ungdomsskolen og ved svømmehallen. For dem som arbeider i sentrum, vil det by på store fordeler å eie og bruke el-bil. I Elvarheimgata blir det langtidsparkering med 33 plasser, og i Hummeldalsvegen 12 plasser.

EuroPark

Ved Sykehuset Innlandet Elverum er det avgiftsparkering. El-bileiere kan parkere gratis, men bare på plassene for el-biler. Da er det også gratis strøm. Ved Kremmertorget er det også gratis parkering på ladeplassene, det samme ved Terningen Arena.

P-skive gjelder

På steder med to timers-parkering med parkeringsskive må el-bileiere forholde seg som de andre bilistene. Her har de ingen fortrinn.

Per i dag er det 468 kommunale parkeringsplasser med gratisparkering i sentrumsgatene og på Torvet. Det er flere politikere, spesielt fra Arbeiderpartiet, som har tatt til orde for at det må bli avgiftsparkering i hele Leiret.