• GREBE: HVs innsatsstyrke i Hedmark, GREBE.

Elverum: Raabye var invitert av Forsvarets seniorforbund avd. Elverum for å fortelle om Heimevernets status akkurat nå. Der fikk han blant annet spørsmål om han ville, som sin forgjenger Kristin Lund, ta initiativ til å flytte HV-skolen fra Dombås til Elverum.

– Noe av det første jeg gjorde i denne jobben var å reise til Dombås og si til de ansatte at de bare kunne slappe av. Jeg ville ikke foreslå en flytting. Jeg ønsket å skape ro i organisasjonen, sa Raabye. Det standpunktet har han fremdeles.

– Jeg kommer ikke til å ta et slikt initiativ før forsvarssjefen ber meg om å se på strukturen i Heimevernet, sa Raabye.

Mangler utstyr og befal

HV består av 45.000 soldater fordelt over 11 distrikter i Norge. Heimevernet er den delen av forsvaret det norske folk kjenner best. Hovedoppgaven er vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter, nasjonal krisehåndtering, bistand til politiet og for øvrig støtte det sivile samfunnet når det trengs. I tillegg har HV det lokale, territorielle ansvaret i en krisesituasjon og er mest trolig de som vil møte en eventuell fiende først. Likevel er ikke budsjettet større enn 1,3 millarder kroner. Det utgjør 3 prosent av forsvarsbudsjettet. Raabye fortalte seniorene at han manglet både materiell og befal for å kunne drive en effektiv militær organisasjon.

– Bare halvparten av mine offiserer har bakgrunn fra befals- og krigsskole. Resten er mennesker fra privat og offentlig næringsliv med en helt annen balast. Det kan mange ganger være berikende, men jeg skulle ønske meg flere med formell militær utdannelse, sier han. I tillegg er det mangel på sambandsutstyr og kjøretøy i avdelingene.

– Mange HV-soldater bruker fredmeles AG-3. De har heller ikke skuddsikre vester. Det vil koste 700 millioner kroner, men det en engangsinvestering, sa Raabye.

Med brukket rygg

For bare noen år siden lå HV nede for telling. Avdelingene øvde ikke på grunn av pengemangel.

– I 2009 trente vi null prosent av områdestrukturen. I 2014 klarte vi å trene 60 prosent av avdelingene. Det er en klar forbedring, sier Raabye, som tror interessen for Heimevernet vil bli større ettersom Norge ikke lenger er involvert i internasjonale operasjoner.

– Appetitten på å komme seg ut er blitt mindre. Vi er ikke lenger involvert i operasjoner utenfor NATO. Da vil soldatene heller se hjem og det tror jeg vil virke stimulerende for oss, sier Raabye.

1. oktober leverer forsvarssjefen sitt fagmilitære råd til politikerne. Raabye sier han ikke vil be om mer penger.

– Jeg tror likevel forsvarssjefen ønsker et sterkt HV, sier han.