Elverum: Det er eiendomsselskapet Brødrene Sæthre AS som står for utbyggingen. Sæthre-familien eier også lokalene Statens vegvesen i dag leier til trafikkstasjon. John Birger Sæthre opplyser til iElverum at utbyggingen er på 560 kvadratmeter, med en entreprise på rundt 17 millioner kroner.

Bedre for publikum

Seksjonsleder Arne Skybak i Statens vegvesen forteller at den nye trafikkstasjonen vil framstå som mer tidsriktig og servicevennlig for publikum.

– Samtidig blir det en mye triveligere arbeidsplass for de rundt 20 personene som til enhver tid jobber her, sier Skybak.

Trafikkstasjonen beholder den nåværende kontrollhallen, mens de nye lokalene vil bli ekspedisjon for førerkort, lokaler for teoretisk førerprøve og kundebehandling ved kjøretøyregistreringer.

Hall på Ånestad

Trafikkstasjonen i Elverum utfører i hovedsak samme tjenester som trafikkstasjonen i Hamar. Unntaket er førerkort for tyngre klasser, som Hamar har. Elverum har derimot registrering, visning og godkjenning av kjøretøy.

På sikt er det meningen å bygge en ny kontrollhall ved Ånestadkrysset. Arne Skybak opplyser at den kontrollvirksomheten som i dag utføres i hall i Elverum, da vil bli flyttet dit.John Birger Sæthre forteller at utbyggingen av den nye trafikkstasjonen skjer på den måten at lokalene som tidligere var leid ut til et dekkfirma, er revet. Når Statens vegvesen tar i bruk den nye trafikkstasjonen, vil de tidligere ekspedisjonslokalene mot øst bli ledige.

– Foreløpig har vi ingen planer for de ledige lokalene, men de vil bli leid ut til en annen leietaker, sier Sæthre.