Elverum: I tillegg blir mannen uten førerkort i 15 måneder og må avlegge full førerprøve.

Tryslingen hadde bare hatt førerkort i underkant av fire måneder da han en septemberkveld i fjor ble tatt med 135 km/t i 80-sona på riksveg 2 ved Hornbergsenga sør i Elverum. Farten var så høyt at det var under sterk tvil at retten idømte samfunnsstraff. Alternativet var ubetinget fengsel. Retten valgte å gi en reaksjon med 36 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager, subsidiært fengsel i 18 dager. Tap av førerrett er satt til 15 måneder. Domfelte slipper bot.

I grenseland

Retten bemerket i dommen at rettspraksis tilsier at grensen mellom betinget og ubetinget fengsel går ved 130 km/t der fartsgrensen er 80 km/t. 135 km/t er etter rettens oppfatning helt i øvre sjikt for når samfunnsstraff kan idømmes. Utover de faremomenter som den høye farten i seg selv innebærer, har retten i skjerpende retning lagt vekt på at siktede hadde med seg en passasjer i bilen under kjøringen.

– Siktede har kun hatt førerkort i en kort periode og er i begynnelsen av prøvetiden på to år. Han er svært ung og er etter rettens syn en urutinert sjåfør. Yngre og uerfarne sjåfører representerer generelt større risiko enn eldre og mer erfarne sjåfører, heter det i dommen. Siktede var registrert med seks aktive prikker i førerkortet da overtredelsen fant sted, går det fram av dommen.