Elverum: På Hærstad Øvre i Hernes tok Stig Ødegaarden over gården etter faren Einar i 2008. Gården er en av de gamle gårdene i Hernes, og det drives både med jordbruk, skogbruk og nå, etter at Stig tok over, kyllingproduksjon.

– Det åpnet seg en mulighet via Nortura, som vi grep og resultatet er dette kyllingfjøset, forteller han.

Omtrent samtidig i 2013 var det to andre bønder som så muligheten, og sammen fikk de tre bøndene hentet inn anbud som ga stordriftsfordeler på prisen, og etter noe overveielse falt valget av byggemateriale på tre. Heltre.

– I 2013 var det tre som bygde ut på rappen, to her i Elverum og en i Våler, forteller skogbrukssjef i Elverum kommune, Erik Stenhammer.

Estetisk

Å velge tre ble i følge Ødegaarden ikke noe særlig dyrere enn andre løsninger.

– For oss var det et estetisk valg, og når det prismessig var omtrent det samme, så da bygde vi kyllingfjøset og fjernvarmeanlegget i heltre, sier han.

Materialet er malmfuru fra Østerdalen, og blir det tatt godt vare på så kan de holde seg i flere generasjoner.

– Så lenge det får tørket opp, så går det greit, sier Stenhammer. Kyllingfjøset er på 1.300 m2, pluss rundt 50 m2 til støttefunksjoner.

– Elverum kommune har flere kyllinghus enn Oppland fylke til sammen, forteller Stenhammer. Noe han anser som en fordel, fordi kommunen også huser et av Norturas kyllingslakterierer. I 2014 var det levert 520.000 slaktekyllinger fra fem brukere i Elverum til Nortura. Fra i fjor er tre brukere kommet til. Å ha en stor kyllingproduksjon i området tror Stenhammer er positivt for å bygge opp under slaktebedriften Nortura.

Transport

Det har vært perioder hvor Nortura har ønsket å flytte produksjonen bort fra Elverum, og at det flere ganger de siste årene har vært en kamp for å beholde kyllingslakteriet her.

– Desto kortere transportetappe for kyllingen, jo bedre, sier Ødegaarden. I fjøset til Ødegaarden er de nå midt mellom to innsett av kylling, derfor kunne vi bli med inn og se hvordan fjøset er bygget.

– Her kan vi ha 30.000 grillkylling, vi ligger litt under det på innsettene våre, men rundt 26.000 er bra, sier Ødegaarden.

Les også
NYHETER Stig Ødegaarden angrer ikke på at han installerte fjernvarme. Det lønner seg.
Les også
NYHETER Stig Ødegaarden hadde ikke noen faglig bakgrunn for kyllingproduksjon utover et fjørfekurs hos Nortura.