• DROP IN: Jorunn H. Midtsundstad har utviklet Drop-In metoden .

Elverum: Prosjektet «Drop-In» har bakgrunn i en doktorgradavhandling fra førsteamanuensis Jorunn H. Midtsundstad ved Universitetet i Agder. Med økonomisk støtte fra Undervisningsdirektoratet og i et samarbeid med enhet for forebygging, fritid barn og unge i Elverum, har 150 lærere på barneskoletrinnet fått innføring i metoden. Elverum er blant de første kommunene i landet som prøver ut dette.

Systematisere

Læreren står nærmest i å fange opp elever som begynner å sakte akterut faglig og sosialt. Inspektør ved Frydenlund skole, Cato Berggren sier ikke alle lærere har nødvendige verktøy i verktøykassen til å håndtere disse.

– Vi ser ofte elever som sliter i større eller mindre grad. Som regel er det små grep som skal til for å få eleven «inn» igjen. Derfor kan metoder som dette hjelpe oss til å systematisere arbeidet, sier Berggren. Han poengterer at det ikke står på tid eller ressurser. Berggren mener det er hva tiden brukes til som er det vesentligste.

– Det brukes altfor mye tid på å kommandere og irettesette. Kanskje vi kan vri dette til noe mer konstruktivt, sier han.

Elevrollen

Jorunn Midtsundstad, som har utviklet Drop-In, mener såkalt tidlig intervensjon er svært viktig.

– Dette er en systematisert metode som er forankret i forskning. Vi har sett det virker. Det handler om at elev og lærer skal samarbeide om å få det til å fungere. De skal sette oppnåelige mål sammen. Noen ganger kan det være så lite som at eleven skal gå å sette seg ved pulten når det ringer inn. Det handler om å ta museskritt, sier Midtsundstad.

– Vi er jo spesialister på å se disse barna. Noen trenger mer hjelp enn andre og elever som sliter er ikke en homogen gruppe. Derfor blir det individuelt hva som hjelper for hver enkelt. Dette er også motiverende for oss lærere, sier Berggren.

Fokus på små endringer

May Lis Moe er kontaktlærer ved sjette trinn på Frydenlund skole. Frydenlund blir de første i Elverum til å ta i bruk Drop-In.

– Rett som det er opplever vi at elever faller igjennom enten faglig eller sosialt. Vi har jo allerede rutiner på dette med elev- og foreldresamtaler, men det er ikke bestandig resultatet blir det vi vil likevel, sier hun.

Så langt i kurset mener Moe at metoden ser brukbar ut. Derimot mente flere av lærerne vi snakket med på kurset at Drop-In ikke representerte noe nytt og at dette er en metode de har brukt i skolen lenge.

– Men vi får fokuset på små endringer som kan gjøres, sier Moe.