ELVERUM: Stensåsen har vært ansatt som avdelingsingeniør i enheten siden 1. mars 2013 og har lang erfaring fra enhetens kjerneoppgaver.

Han vil nå rapportere til sektorsjef/teknisk sjef Tor Backe, som ifølge Elverum kommunes nettside er svært tilfreds med å få Stensåsen inn i ledergruppen når et skifte skulle finne sted.

Hoem fortsetter i Sektor for Teknikk og Miljø som senioringeniør direkte underlagt teknisk sjef og får ansvar for blant annet parkeringsvirksomheten, vassdragsteknisk ansvarlig (VTA), vegfaglig rådgivning og diverse oppgaver knyttet til sektorens myndighetsforvaltning.