ELVERUM: Tidligere justisminister Knut Storberget er glad for å høre at Hedmark politidistrikt er litt som kjerringa mot strømmen. Mens tallene på saker som går til Konfliktrådet i andre politidistrikt går ned, bruker Politiet i Hedmark Konfliktrådet aktivt, og antallet overførte viser en annen tendens.

– Det er glitrende, sier stortingsrepresentant Knut Storberget, Ap. Han forteller at nettopp det var intensjonen bak lovforslaget om ungdomsstraff som den forrige regjeringen fremmet og som ble vedtatt av Stortinget, og som trådte i kraft 1. juli i fjor.

– De er på rett veg i Hedmark, sier han. Storberget er overbevist om at ungdomsstraff gjennomført via Konfliktrådet og konfrontasjon med offer, virker bedre og er avlastende på rettssystemet.

Det med å bygge seg kriminelle nettverk i fengsel når man er ung, og har begått et lovbrudd er ikke ønskelig. Ungdomsstraff innebærer at ungdommene må møte offeret, og ha månedlige møter med et oppfølgingsteam