Elverum: Den tiltalte 19-åringen i rettssaken etter Hernes-ulykken innrømmer i sin forklaring at nok hadde lett for å holde høy hastighet. Derimot karakteriserer han seg ikke som råkjører.

Han forteller at samtlige tre ungdommer som var hans passasjerer i Hernes-ulykken, og som alle omkom, også flere ganger før hadde sittet på. Han forteller at han flere ganger har fått anmodning om å redusere hastigheten. En av de omkomne jentene er blant dem som har sagt ifra om for høyfart.

Ifølge egen forklaring kan det tyde på at bilkjøringen hans tidvis var aggressiv. Tiltalte fortalteat dekkene han kjørte med ulykkesnatta var nedslitt på forhjulene, til tross for at de bare var tre uker gamle. Farten i ulykkesøyeblikket kommer til å bli sentralt. Det foreligger tre forskjellige sakkyndigrapporter. Vegvesenet har beregnet hastigheten til 160 km/t. Rekon har kommet til 144 km/t, som tiltalen støtter seg til ved å bruke uttrykkete «Minst 144 km/t». Forsvarer har innhentet en tredje rapport som konkluderer med en fart på 110-120 km/t.

Slet med forklaringen

Da tiltalte startet sin forklaring tok det bare noen minutter før han brast i gråt og måtte be om pause. Han har tydelig preget av den tragiske dødsulykken han er tiltalt for å ha forvoldt.

19-åringen forteller retten hvordan kontakten med de senere omkomne passasjerene kom i stand, og hvor han hentet dem. De kjørte en del sammen, og hadde også planer om å bade den varme julikvelden. Han forteller at han fikk påtale av politiet for feilparkering.

- Da var vi i ferd med å dra. Etter da husker jeg ingen ting før jeg kom til meg selv på sjukehuset, fortalte tiltalte.

Ifølge forsvarer Helge Næss Rustad er hans klient innstilt på å ta ansvar. Selv om han ikke husker noe fra ulykken erkjenner han at det kan å gått for fort. Han erkjenner derimot ikke uaktsomt bildrap, slik tiltalen lyder.

Det har også versert ryker om at det ble tatt en snapchat denne dagen/kvelden som skal ha vist en hastighet på over 170 km/t. Tiltalte avviste i sin forklaring at farten hadde vært så høy. Han mente det kunne ha dreid seg om 120 km/t. På aktors spørsmål om kjøreatferd, innrømmet tiltalte at
det har hendt at han spunnet på asfalt.

Senere i dag skal retten på befaring på ulykkesstedet. Trysilvegen blir da avstengt den aktuelle strekningen.Les også
NYHETER Den 19 år gamle mannen fra Hamar nektet straffeskyld for uaktsomhet etter straffeloven da rettssaken startet i Sør-Østerdal tingrett klokka 09.00 tirsdag.