Byplanen for Elverum skal være ferdig om to drøyt ett år. Nå vil kommunen ha innspill fra innbyggerne om hvordan framtidens Elverum skal bygges.

NYHETER side 2 og 3