Elverum:  Det er omfattende materiale tingretten under ledelse av sorenskriver Nils Dalseide har til behandling. Det er den mest omfattende saken med ulovlig ulvejakt som noen gang er ført en norsk rett. Til nå er ingen blitt dømt for ulovlig ulvejakt. Hundrevis av sider med saksdokumenter ble lagt fram under hovedforhandlingene, som startet mandag 2. mars og som med avsluttet tirsdag denne uka.

Hardkjør

Den omfattende rettssaken der seks menn fra Elverum og Engerdal har stått tiltalt for medvirkning til ulovlig ulvejakt ble avsluttet med forsvarernes prosedyre. Nærmere 10 timer varte denne rettssaken, og samtlige forsvarer påsto full frifinnelse for sine klienter. Forsvarerkorpset kjørte hardt mot Økokrim og aktoratets bevisgrunnlag. Bortsett fra en ulv som felt under revejakt på Åsta, mener forsvarerne at det ikke bevises at det ble drevet ulovlig ulvejakt i Bjørnåsen 15. februar. De avviser også at de tiltalte har samarbeidet og planlagt på den måten at de kan dømmes etter den såkalte mafiaparagrafen, som slår ned på organisert kriminalitet.

– Ikke utryddelsestruet

Samtlige seks er tiltalt etter straffelovens paragraf 152 b – for alvorlig faunakriminalitet – ved «å ha forsøkt å minske en naturlig bestand av fredete levende organismer som nasjonalt er truet av utryddelse». Det er advokat Jørn M. Jakobsen ikke enig i. Han mener at ulvene av finsk-russisk herkomst som er vårt distrikt ikke er en naturlig bestand, og at de til og med har et utseende som klart skiller fra ur-ulven. Dessuten er det bomskudd å snakke om at stammen er truet så lenge det er over 500 ulver i den skandinaviske ulvestammen. Jakobsen viser på halvannet år fram til mars 2014 tatt ut 31 ulver i Norge, utenfor ulvesonen. Forsvarerne får det ikke til å rime at den ene skutte ulven under revejakt på Åsta, pluss et angivelig forsøk på å skyte tre i nordre Elverum, har noe som helst å si for ulvestammen.

Naturmangfoldsloven

Advokatkorpset med Jørn M. Jakobsen i spissen mener derfor at riktig lovanvendelse er naturmangfoldsloven, som ifølge advokaten, «er i en helt annen divisjon når det gjelder straffeutmåling». Med naturmangfoldloven vil heller ikke straffelovens paragraf 60a – mafiaparagrafen – kunne komme til anvendelse, mener Jakobsen.

Advokat Steffen Brandstad mener Økokrim må legge fram konkrete bevis på hva de mener med organisert kriminell virksomhet. Brandstad fant det uhørt av Økokrim ikke å være mer konkret, enn at de i tiltalen står «aktivt samarbeid over tid mellom NN (den hovedtiltaltes navn, red.anm.) og flere andre personer om å ta ut ulv ulovlig i Elverum kommune og omegn». «Hvem er flere andre personer?», ville Brandstad vite.

Steffen Brandstad mener også at aktoratets straffepåstand med fengselsstraffer opp til to år og rettighetstap i tre og fem år, er altfor strengt. «Det er tydelig at aktoratet vil prøve å skape rettshistorie med strenge fengselsstraffer. Dette er ikke en slik sak», sa Brandstad i sin prosedyre.