ELVERUM: Om det blir startet med utbygging av vindkraftverk eller ikke denne vinteren legger premissene for om Elverum Turforening kommer til å kjøre de vante skiløypetraseene eller ikke.

– Det virker jo som de kanskje har litt problemer i forhold til lønnsomhet i investeringen, så foreløpig vet vi ikke helt sikkert hvor løypetraseene vår blir, sier Jon Simon Høye, fra Elverum Turforening.

Hvis vindkraftutbyggingen kommer i gang nå i vinter, er Elverum Turforening blitt lovet en erstatningstrasé på Flishøgda.