Lenge så det ut til at Ungdomshuset kunne ryke i Elverum kommunes jakt på innsparingsområder. Nå noen timer før kommunestyremøtet som skal bestemme kuttene i budsjettet settes, er Ungdomshuset ute av lista, men engasjementet for å bevare Ungdomshuset som et gratis tilbud til byen ungdommer er sterkere enn noensinne.

En av dem som har engasjert seg er Marius Drogsås Hagen fra Team Me. Han har fått laget en støttevideo for Ungdomshuset hvor både politi og prest supplerer unge og voksne på hvor viktig huset er for ungdommene.

- Dette er stedet der jeg har fått lov til å vokse og gro, sammen med annen ungdom. Med trygge voksne bak i kulissene. Det er et sted der vi som ungdommer fikk lov til å være ungdommer på egne premisser, fikk lov til å styre litt selv og holde på, sier Marius Drogsås Hagen.

Han forteller at det også var et sted for dem som ikke drev med organisert idrett. At det var mange av dem som falt ut fra organisert idrett som ble plukket opp av huset.

- Det var også et sted for mange av dem som ikke hadde så ressurssterke forelder at de kunne sende unga på aktiviteter som kostet penger. Så jeg synes at et sted som Elverum skal ha et slik sted foreldrene kan sende ungene, sier Drogsås Hagen.

Ungdomshuset i Elverum har mange forskjellig tilbud. Det er ifølge Team Mes frontfigur et en fantastisk rockeverksted der som har holdt på i over 40 år, det er spillerom for rollespill, en klatrevegg og en villmarksgruppe.

- De har en kjempestor storsal hvor det har vært skating på vinterstid. Huset har fantastiske muligheter. Skreddersydde øvingslokaler og studio nede. Et studio som har potensiale til å bli det beste studioet i hele Elverum, sier han.

Drogsås Hagen ser at det er mange unge som ikke har et sted å gå til, da er huset et kjempeflott alternativ. Ikke minst gratis.

- Jeg mener at det er både kriminalitetsforebyggende og rusforebyggende. Det er mange fristelser for ungdommene, sier han.