Elverum: – Poenget for å påta meg denne oppgaven er å få revidert og utviklet boka for å vise det som er skjedd i løpet av årene siden Elverum ble by for 17 år siden og fram til i dag, forteller Ottar Evensen.

Irrelevant i dag

– Den andre delen av arbeidet av jobben tar mer tid. Det som står om industrien i 1998 er irrelevant i dag, det er andre eiere og andre ansatte. Dette tar tid å kryssjekke, men det er det artigste å ta med tiden fra 1998 og få med alt det som er nytt i Elverum siden da. Det spesielle er at Elverum nå ser ut som by. Det gjorde den ikke i 1998. Det mest spesielle som har skjedd er utbyggingen av kjøpesentre, bygging av boliger, skolen er fornyet og vokst, institusjoner er bygd og har fått nybygg, sier han.

16 nye sider

Evensen påpeker at det skjer noe i byen hele tiden.

– Vi tenker ikke over det for hvert år, men heller det som har skjedd i løpet av disse 17 årene. Vi har fått rundkjøringen på Bast, Skysstasjonen og ledningsnettet i sentrum lagt i kulvert, sier han.

Den nyreviderte utgaven er forventet å være ferdig i slutten av september/begynnelsen av oktober. – Det ser ut til å bli 16 nye sider mer enn utgaven fra 1998 med 320 sider, sier Evensen.

En pen sum

– Høsten 2014 ga vi i Elverum Historielag ut ei bok om Gerhard Munthe ført i pennen av Terje Thronæs. Historielaget er avhengig av at vi får solgt så mange bøker at vi fått igjen penger til denne nyutgivelsen. Tidligere leder i historielaget, Tore Fossum, har gitt oss en pen sum, som gjør at vi kan komme tettere med bokutgivelser, forteller Evensen.

Årboka for 2015 kommer til jul. I tillegg gir historielaget ut kalender og medlemsblad.

Den første årboka fra Elverum Historielag kom i 1986. Siden har historielagets flittige styre og medlemmer årlig lagt ned et solid arbeid i å bevare stort og smått av viktig gammel og ny historie fra hele kommunen.

Pensjonist, trur je

Evensen, som har vært rådmann i Elverum kommune i mange år, har vært med i historielagets redaksjonen i mange år og er en aktiv person med mange baller i lufta.

– Jeg er pensjonist, trur je, småler han.

– Men jeg har så mange hobbyer og interesser at jeg er fullt opptatt hele tiden. Jeg bruker en time på en ting, en time på en annen, forteller han.

Litt motvillig forteller han om mye verv, i Glomdalsmuseet, småverv i skytterlag og Elverum Håndball og mye hobbyer, orientering, myntsamling, slektsgransking, kryssord og suduko.

– Det får være nok, sier han, men legger til at han er lesehest og abonnerer på mange tidsskrifter.

– Men sosiale medier holder jeg meg unna, sier han.