Elverum: Ingvar Haugen var museumspedagog på Norsk Skogmuseum fra 1987 til 2007 og opplevde Prestøya under vann under pinseflommen i 1995.

10 år tidligere foregikk den siste fløtinga i Glomma. Haugen tenker på hva som ville skjedd hvis fløtingen fortsatt hadde pågått.

– Jordene langs elva ville vært fulle av tømmer, men hva med skog og kratt, der det var utilgjengelig for maskiner, sier han.

På en «mimrerunde» på museet og Prestøya forteller han om besøk av daværende statsminister Gro Harlem Brundtland og nærings- og energiminister Jens Stoltenberg besøkte Skogmuseet og Prestøya for å se vannmassenes ødeleggelser. Bildet av dem, der de blir mottatt av daværende ordfører Per-Gunnar Sveen er et av flere ved klokkerfossen, som dokumenterer situasjonen i området for snart 20 år siden.

69 centimeter lavere

– Vannstanden i 1995 var 69 centimeter lavere enn under Storofsen 22. juli 1789, sier Haugen mens vi stopper ved flomsteinen, der alle de store flommene og datoene for flomtoppene er merket av.

– Flomsteinen ved Klokkerfossen er nivellert ned til riktig nivå ut fra bredden på Glomma ved Grindalen gård og ved Skogmuseet i forhold til høyden på flomvannet i 1789, sier Haugen.

Om flomdagene i 1995 forteller han om bråk fra elva, et voldsomt sus og rabalder av vannmassene, som så ut som hadde en topp midt i elva, noe han ikke ser bort fra kan skyldes at brukarene demmet opp litt.

– Vannet sto høyere på siden mot Prestøya enn mot selve museumsområdet, sier Haugen og peker på bildet av brua fra 2. juni, da flommen var på sitt høyeste.

For å hindre vannet i å komme inn i museumsbygningen forteller Haugen at det ble bygd en flomvoll langs veggen.

Elveparken

– Etter flommen kostet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppbyggingen av elveparken og bunen ved Prestfossen. De følte for å bevare sin historie. De lønner også en stilling på Skogmuseet innen vannrelatert virksomhet, forteller Haugen.

Han forteller videre at den gamle fløterkoia, som ble bygd på østsiden av Klokkerfossen, fikk hele muren dekket av vann i 1909. De to koiene på den andre siden av Klokkerfossen ble flyttet av vannmassene. En tredje. ei redskapskoie på motsatt side av Prestøya, ved hengebrua over Prestfossen, ble flyttet flere meter og endte mot et tre. Hvordan den kunne bli flyttet, er for Haugen ei gåte, siden flere store trær sto i vegen.

For å hindre at koiene blir tatt av flom, er kjettinglenker godt forankret på hver side av koiene på Prestøya, for å feste koiene i.

– Først var det de lavestliggende koiene som fikk det. Lenkene har vært der så lenge jeg arbeidet på museet, sier Haugen.

Ganske greit i havn

– Det var mye vann, en spesielt uhyggelig stemning og et slør av tåke over elva, forteller Yngve Astrup, som den gangen var direktør ved Norsk Skogmuseum.

– Vi opplevde en veldig dugnad, både fra museets ansatte. Forsvaret, NVE med gode råd og Auden Senderud med nødvendig maskinelt utstyr. Med denne hjelpa kom vi ganske greit i havn, men det var mye etterarbeid, ikke minst på Prestøya, sier han.

Astrup forteller også om stor interesse for Elverum disse dagene under flommen og mye fintfolk på besøk, statsminister, mange statsråder og kong Harald.

Storflommen dag for dag:

 • 26. mai: De første jordene på Tynset oversvømmes
 • 27. mai: Værvarslinga sender ut den første flomfaremeldingen
 • 28. mai: 600 sauer i Stor-Elvdal evakueres
 • 29. mai: Rv. 3 i Østerdalen blir steng
 • t30. mai: Dyr og mennesker i hele Østerdalen evakueres.
 • 31. mai: Rørosbanen stenges. Trysilelva stiger voldsomt.
 • 1. juni:  Glombrua i Elverum står i fare. Streikende politi er tilbake på arbeid.
 • 2. juni: Heradsbygd settes under vann med vilje.
 • 3. juni: Befolkningen på Kirkenær kjemper mot flommen
 • 5 juni: Det bygges demning gjennom Strandgata i Hamar.
 • 6. juni: Evakueringen av Kirkenær avblåses etter fem døgn
 • 8. juni: Kong Harald besøker flom-områdene
 • 9. juni: Kritikken mot beredskapen begynner å reise seg
 • 10. juni: Biskop Rosemarie Köhn holder flomgudstjeneste
 • 12. juni: Mjøsa nådde sin flomtopp.