Etter å ha samarbeidet i 15 år med Festspillene i Elverum (FIE) om det kunstneriske innholdet i Festspillene i Elverum  har Vertavo String Quartet trukket seg som kunstneriske leder.

- Det betyr at vi skifter kunstnerisk ledelse fra 2016, sier daglig leder i Festspillene, Ørnulf Ring. Han sier at det ikke er noe dramatikk i skiftet.

15 år

- Å skifte kunstnerisk ledelse etter 15 år er naturlig, og uten dramatikk, sier han. Han hadde håpet han kunne å ha den nye kunstneriske ledelsen klar før nyheten sprakk. Men håper at avtalen med den nye kunstneriske ledelsen skal være i bok i løpet av et par dager.

- Det har vært et fantastisk fint samarbeid, som har gitt en økning for festivalen. Jeg er veldig takknemelig for at jeg har fått samarbeidet med dem disse årene. Ring har vært daglig leder for festivalen like lenge som Vertavo-kvartetten har vært i den kunstneriske ledelsen.

Skifte for skiftets skyld

I denne sammenhengen anser Ring at 15 er lang tid.

- Vi står nå ovenfor et skifte for skiftets skyld. Vi er en opplevelsesnæring, og vi trenger fornyelse, sier han.

iElverum har prøvd å komme i kontakt med Vertavo-kvartetten, men har så langt ikke oppnådd kontakt.

Ring forteller at det har ingenting med at FIE har mistet Knutepunktstatusen og den finansieringen som fulgte med å gjøre.

- Det vi presenterer kunstnerisk vil selvfølgelig ha sammenheng med finansieringen, men vi har en ambisjon om å satse på samme nivå som før, sier Ring.

Han erkjenner at det vil bli mer utfordrende å skaffe finansiering når de ikke lengre har Knutepunktstatus.

- Derfor vil en kreativ kunstnerisk ledelse være viktig, og vi håper å ha dette klart i løpet av et par dager.