Elverum: – I alle mine år som lærer tror jeg ikke jeg har møtt foreldre som reserverer seg mot lekser. Men det er riktig at lekser ikke er hjemlet i opplæringsloven. Det er opp til hver enkelt skole å bestemme hvordan de skal organisere leksene, sier Arnesen. Han har fulgt med på debatten, men mener lekser er mer enn skolearbeid.

– Barna lærer å jobbe selvstendig og får inn gode arbeidsvaner tidlig. I Elverumskolen er vi opptatt av at det skal gis riktige lekser både i mengde og innhold, men det finnes ikke noe fasit på dette og det er forskjell på skolene i Elverum, sier han.