ELVERUM: Elverum Aps medlemsmøte mener at driften av sjukehjem er kommunens kjernevirksomhet, og vil derfor ikke la private ta over driften for kortsiktig innsparing av penger.

- Noen ganger handler det om andre ting enn å spare penger. Halvparten av innsparingen skissert i Agenda Kaupangs rapport ligger på pensjonskostnadene og lønnskostnadene, sier leder i Elverum Ap, Jørn Øversveen.

Etter Agenda Kaupangs rapport har kommunen hatt en arbeidsgruppe som har sett på mulighetene skissert i Kaupang-rapporten. Arbeidsgruppas sammensetning i fase 2 har vært: Heidi Nordermoen, service- og IKT sjef, leder Aino K. Kristiansen, sektorsjef pleie, rehabilitering og omsorg, Veronica Øien, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Trude Seland Nyberg, juridisk rådgiver, Morgan Johansen, innkjøpsrådgiver og Vibeke Vike, controller.

En markedsundersøkelse viser i følge arbeidsgruppen at markedet signaliserer at disse to sykehjemmene kan driftes samlet for å oppnå minimum 40 plasser, som er det arbeidsgruppen mener skal til for at private skal fatte interesse for å ta over driften.

LES MER: ielverum.no