Elverum: Etter det iElverum kjenner til vil ett av forslagene til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen være å legge ned Terningmoen leir i Elverum og flytte mye av virksomheten over til Rena leir i sitt fagmilitære råd som legges fram 1. oktober.

I såfall er det andre gang på ti år at leiren trues med nedleggelse.

På midten av 2000-tallet klarte man å snu forsvarsledelsen og fikk til en satsing ved at både Gardeskolen og Krigsskolen gjennomgående ble flyttet til Elverum. Nå brenner det altså et blått lys igjen for den 136 år gamle leiren som idag huser Gardens rekruttskule, Heimevernsstaben, HV-05, Krigsskolens 1. avdeling, Hærens våpenskole med vinterskolen, Forsvarsbygg og FLO-base Østerdalen. Til sammen 500 arbeidsplasser risikerer å forsvinne fra Elverum.

– Alle steiner skal snus

Forsvarssjefens fagmilitære råd legges frem hvert fjerde år og er forsvarets stemme inn i regjeringens arbeidet med en ny langtidsplan som skal avgjøre Forsvarets fremtidige struktur. Rådet inneholder som regel to forslag og en ønskeliste.

Bruun-Hansen har tidligere uttalt at det Forsvaret vi har i dag ikke er godt nok til å møte fremtidens utfordringer og har varslet tildels store omlegginger. Han mangler først og fremst penger, men sier også at reaksjonsevnen er basert på at Norge ville få lang varslingstid før eventuelle angrep. Med bakgrunn i det som blant annet har hendt i Ukraina mener han det ikke er tilfelle lenger.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har også gått langt i antyde at Forsvarets behov må veie tyngre enn lokalpolitiske hensyn.

Strukturendringer

Forsvarssjefens råd til politikerne vil også inneholde flere forslag til strukturendringer for Østerdal Garnison. Ett av forslagene er å flytte hele eller deler av Telemark Bataljon fra Rena til nordnorge for å styrke beredskapen i nord.

Bruun-Hansen vil, etter det vi forstår, også foreslå å kutte Gardekompaniet med 40 prosent. I dag ligger Gardens rekruttskole på Terningmoen.

Heller ikke Heimevernet, som har sin stab på Terningmoen, slipper unna kuttforslagene. Etter det vi kjenner til skal ett av forslagene være å redusere antall heimevernsoldater fra 45.000 til 25.000. HV-skolen, som i dag ligger på Dombås, foreslås flyttet til Værnes.

– Kan ikke kommentere

Kommunikasjonssjef i Hæren, Vegard Gystad ønsker hverken og bekrefte eller avkrefte iElverums opplysninger i saken.

– Dette kan jeg ikke si noe om nå. Forsvarssjefen har sagt at alle steiner skal snus og i det ligger det at alt kommer opp bordet. Vi har sett på alle militærleire og har vurdert flytting og/eller nedlegging. I slike prosesser oppstår det fort rykter, sier Gystad.

– Det eneste vi er sikre på er at alt ikke blir som forsvarssjefen foreslår, sier han.

iElverum vet at forslaget om å legge ned Terningmoen er blitt diskutert og informert om innad i Hæren.

Når forsvarssjefen har lagt fram sitt råd er det politkerne og Stortinget som tilslutt bestemmer hvordan Forsvaret skal se ut de nærmeste årene. Etter alt å dømme blir den neste langtidsplanen for Forsvaret vedtatt før sommerferien 2016.

Les også
NYHETER Fungerende ordfører i Elverum, Arnfinn Uthus (Sp) sier signalene om at Terningmoen nok en gang er nedleggingstruet er bekymringsfulle.
Les også
NYHETER Ny usikkerhet rundt framtida for Terningmoen og Rena Leir er det motsatte av det vi trenger i regionen, mener Ingvar Midthun og Per-Gunnar Sveen i Hedmark Arbeiderparti.