• MINDRE: Fôring gjør at elgen i mindre grad krysser veg for å finne mat. FOTO: TROND LØVMO

Elverum: I forslaget til Elverum kommune mener Sørskogbygda jakt, fiske og grunneierforening at kommunen må vurdere om det er nødvendig med et viltfaglig utvalg for perioden 2016–2019. Leder Jan Erik Olbergsveen sier han ikke vet ikke om andre kommuner med viltfaglig utvalg.

– Administrasjonen og formannskapet klarer fint å løse dette, og det vil ikke skape noen stor belastning på formannskapet om viltfaglig utvalg legges ned, mener Olbergsveen. Fra 2000 til 2011 var han leder i viltfaglig utvalg.

Mer politikk

– Såpass mye er bestemt i forskrifter, og administrasjonen vil derfor kunne løse det meste. Det er nesten mer politikk enn viltfaglig i det viltfaglige utvalget, sier Olbergsveen.

I henstillingen til kommunen påpeker Olbergsveen at hvis viltfaglig utvalg skal videreføres, må det bestå av personer med viltfaglig kompetanse og uten tilknytning til annet hold.

– Utvalget må være bedre geografisk representert enn det har vært den siste fireårsperioden. Sørskogbygda jakt, fiske og grunneierforening som Elverums nest største med forvaltning av 300.000 dekar elgterreng og 200.000 dekar småviltterreng burde være representert i viltfaglig utvalg, sier Olbergsveen.

– Vi mener at utvalget skal ta for seg det viltfaglige og gi politikerne råd der de ikke har kompetanse selv, sier Olbergsveen.

– At vi har søkt kommunen om 17.000 til fôring av elg for å redusere elgpåkjørsler i området vårt og fått avslag, viser lite kunnskap om