ELVERUM: I løpet av sommeren og høsten sørger Elverum Turforening for å opparbeide og vedlikeholde traseer som både kan benyttes til turer om sommeren og til skiløyper om vinteren.

– Vi er i stadig dialog med grunneierne, og de er det en del av, i forbindelse med å få tillatelse til å jevne ut traseene på høsten, sier leder i Elverum Turforening, Jon Simon Høye.

Det er ikke alle steder de får anledning til det.

Alt arbeid i Elverum Turforening skjer på ulønnet frivillig basis. Det er mange dugnadstimer som går med til rydding, merking og kjøring av løyper og til servering på hyttene de har.