Elverum: 300 byggrynslunsjer med bringebær og blåbær ble delt ut i morgen- og formiddagstimene i dag, på Skysstasjonen og Lokket.

– Vi startet på Skysstasjonen. Det var ingen sultne elverumsinger som dro av gårde til Oslo. Det var veldig mye respons på Skysstasjonen, forteller leder i Elverum Bondelag, Amund Grindalen da han sammen med fire medlemmer fra forskjellige steder og områder innen landbruket i Elverum hadde rigget seg til på Lokket.

Der var forbipasserende i mindre antall, men mange stopper opp, også for å slå av en prat.

– En takket nei til lunsjen på grunn av nytt gebiss og dermed ikke kunne spise grøten og syltetøy, forteller Grindalen.

Ja takk, begge deler

– Vi prøver å være mye ute, men vi sliter med å få gehør i de store avisene. Det er som oftest negativt og hvis det skjer en tragedie, sier han.

– Landbruk er snakk om deling av ressurser og rovdyrenes nærvær. Skal vi gi fra oss rettigheter og inntekter, som er ståstedet for å være bonde, og da få erstatning. Nå er det sagt ja takk, begge deler. Norge har for lite matjord i utgangspunktet og for lite selvforsyning. Hvis vi skal ha bare store garder er det en del matjord som ikke vil bli bruk, da mange mindre garder ligger spredt i landet vårt.

Små og store brikker

Vi har lange tradisjoner med utmarksbeite, og vi som har rovdyr og begrenset bruk av utmarka, ser hva det betyr. Norge trenger bonden og må få lov til å bruke landet, hevder Grindalen.

Han sier at det kan være et ensomt yrke og om en er sjuk eller sliten ikke kan la være å jobbe, da dyra må ha mat. Samtidig påpeker han at det er et mangfoldig yrke.

– En bonde som slutter, blir headhuntet til arbeidslivet med en gang, sier Grindalen. Han driver produksjon av korn, melk og kjøtt. De andre fire lokale bondelagsmedlemmene fra Heradsbygd, Melåsberget, Styggberget og Strandbygda driver produksjon av kylling, egg og potet, svin, korn og potet, melk, og rugeegg.

Sistnevnte, Eli Dørum, har omstilt seg fra sauehold til rugeeggproduksjon. De befruktete eggene går til klekking hos slaktekyllingprodusent.

– Vi har noen sauer igjen. De går innenfor rovdyravvisende gjerde hjemme på garden, sier hun. Brosjyren som er laget av Norges Bondelag, forteller blant annet at 42.000 bønder fra Agder til Finnmark i dag utgjør det puslespillet som er norsk landbruk. For å produsere gode og trygge råvarer er de avhengig av små og store brikker og at bøndene bruker jorder og beiter over hele landet, slik at Norge ser ut som det gjør, Hvert år slippes nesten to millioner sau og lam på utmarksbeite. De holder landskapet åpent og opprettholder et stort biologisk mangfold. 60.000 hytter kan miste utsikten fordi landskapet gror igjen.