Elverum: – Dette er tredje gangen dette billøpet arrangeres her i området, forteller funksjonær Tom A. Granli.

Men løpet startet lenge før det og arrangeres i år for 16. gang.

11 dager før starten på billøpet venter han på svar fra Elverum kommune om å få bruke kommunale veger før Statens vegvesen kan gi sin formelle tillatelse. Til sammen blir to kveldsetapper i Elverum. Den første starter på Elgstua Scandic Hotell og ender i Sørskogbygda. Den andre starter på Svullrya, er innom skogsbilveger i søndre Elverum og ender på Hornmoen.

240 mil

– Jeg regner med at det er i orden, og at det er en formalitet, sier Granli.

Han forteller at løpet på 240 mil også går innom Trysil, Svullrya og Kongsvinger utenom Østfold og svenske grensekommuner. Et og et halvt døgn av billøpet foregår på svenske veger.

– 60 deltakere er påmeldt. det er omtrent det samme som i 2015. De fleste er menn, men det er også noen damer med, både som sjåfører og kartlesere, forteller Granli.

ingen fra Elverum

– Fire lag har norske sjåfører og kartlesere, men ingen av dem er fra Hedmark, De andre er stort sett hollandske. De andre norske lagene er fra Oslo, Østfold og Vestfold. Det er bare Arne Eikåsen fra Elverum og jeg i funksjonærteamet som er lokale, sier trysilingen fra Plassen, som har vært engasjert i bilsport i flere tiår.

– Det er mange slike veteranbilløp i Holland og andre europeiske land, men ikke så mange av dem på snø, legger Granli til.