Det er ergoterapeut Pernille Gundersrud Strand, fysioterapeut Helle Coverdale og sykepleier Ann-Mari Hanstad som utgjør innsatsteamet. De skal samarbeide med øvrig hjelpeapparat i kommunen ut i fra brukers hjelpebehov heter det via elverum.kommune.no.

Hva kan innsatsteamet gjøre?

Innsatsteamet er et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, sykepleier og ergoterapeut. Når du skrives ut fra sykehus, rehabilitering- eller kommunalt korttidsopphold så vil innsatsteamet kartlegge brukers hjelpebehov, tilrettelegger bolig og følger bruker opp i en tidsavgrenset periode.

Innsatsteamet vil tilby opptrening i dagliglivets aktiviteter, slik at bruker kan bli mest mulig selvhjulpen og har mulighet til å fortsette å bo hjemme. Brukers ønsker og mål om aktivitet og deltakelse i eget liv er utgangspunktet i arbeidet, skriver Elverum kommune på sine hjemmesider.

Innsatsteamet skal ha brukeren i fokus, og jobber for at brukeren skal rehabiliteres i hjemmet. De har tett oppfølging i en tidsavgrenset periode og jobber målrettet, opplyser Elverum kommune.

Samtidig vil de jobbe med informasjon og veiledning. De vurderer og iverksetter hjelpetiltak for den enkelte bruker. Brukerne må være mutiverte for å trene og finne nye løsninger i hverdagen, opplyser kommunen.

Ved spørsmål om tjenesten kan du ta kontakt med Tjenestekontoret på telefon 62 43 60 80.