Det er frivillige fra Pinsekirken, Elverum kirke og Lions Elverum som sammen stiller opp og holder åpne dører for sosialt samvær for voksne rusavhengige på «Annekset» i Elverum. 

Elverum kommune skriver på sine hjemmesider at det blir enkel matservering og sosial hygge.

Tilbudet er åpent for alle voksne rusavhengige. 

«Annekset» finner du på baksiden av NAV bygget i St.Olavgate.