Elverum kommune ønsker i samarbeid med blant andre Elverum Idrettsråd, Elverum fotball, Barn og unges kommunestyre, Møteplassen, Elverum folkehøgskole, og Frivillighetssentralen å etablere en aktivitetspark ved sentralidrettsplassen og uteområdet til Elverum ungdomsskole. 

Planen er at den praktiske gjennomføringen av prosjektet kan starte opp våren 2017 og sluttføres før utgangen av 2017. 

Aktivitetspark for alle

Tanken er at aktivitetsparken skal fungere som en inkluderingsarena for alle innbyggere i Elverum, uavhengig av alder, funksjonsnivå og kulturell bakgrunn. 

Det er Elverum kommune som vil være ansvarlig for gjennomføringen av hele prosjektet, men det vil bli lagt vekt på et samarbeid med frivillige organisasjoner og foreldregrupper. 

– Vi ønsker at både foreldre til «fotballbarn» og barn som er opptatt av skating og andre mer uorganiserte aktiviteter skal stimuleres til sosialt samvær og fysisk aktivitet, nær aktivitetsområdene for barn og unge, opplyser folkehelsekoordinator i Elverum kommune Roy Heine Olsen. 

Foreldre i fysisk aktivitet

I første rekke er målet med aktivitetsparken å gi pårørende et tilbud om fysisk aktivitet nær der barn og unge har sine aktiviteter. Tanken er at foreldre og besteforeldre skal slippe å bli passive tilskuere, eller tilbringe mye tid «på vent». 

– Vi ser for oss at dette både skal bidra til økt fysisk aktivitet blant den voksne delen av befolkningen, i tillegg til at flere foreldre skal bli bedre kjent med hverandre, sier Heine Olsen. 

Målet er også at dette skal bidra til at pårørende til innvandrerungdommen i Elverum skal bli lettere kjent med andre pårørende. 

Elverum kommune tar sikte på å legge fram sak for politisk behandling før sommerferien 2016.