Gang og sykkelveiene i områdene rundt Hanstad skole i Elverum har lenge trengt en oppgradering. Denne uka startet Elverum kommune med den planlagte oppgraderingen av stinettet rundt barneskolen, i følge kommunens hjemmesider.  

Arbeidet er en del av handlings- og økonomiplanen for 2016 - 2019.

Hovedsakelig skal det gjøres forbedringer på underbygningen og asfalten. Arbeidet starter denne uka og man regner og være ferdige til skolestart. Arbeidet betyr at faren for å møte myke trafikanter i vegbanen øker.

- Vi oppfordrer myke trafikanter til å finne alternative veger under anleggsperioden på grunn av sikkerhetsmessige hensyn, skriver kommunen. 

Både bilister og fotgjengere oppfordres til å være forsiktige i tiden gang og sykkelveiene ikke kan benyttes på grunn av pågående arbeid.