Gjennom Norges Korforbund er et stort antall kor i Norge organisert, og korgallaen arrangeres for første gang på Lillehammer lørdag 18. november. Hit er alle 117 medlemskorene i Hedmark og Oppland invitert, og Eva Vermundsberget gleder seg stort til den store dagen.

- Her er det snakk om å synliggjøre det kjempebra arbeidet som mange frivillige legger ned i korbevegelsen. Vi vil gjøre stas på heltene der, og få til et enda større fellesskap i korbevegelsen, sier Vermundsberget.

For i tillegg til ulike workshops og korsang på dagtid lørdag, legges det opp til prisutdelinger og fest lørdag kveld. Her skal en jury kåre vinnere i ni ulike klasser. Dette er tillitsvalgt, dirigent, korildsjel, kor, korproduksjon, rekrutteringsstunt, korby(gd), inkluderin stiltak og ærespris.

NOMINASJONSFRIST 1. AUGUST

- Vi er nå inne i en nominasjonsprosess som går til 1. august, hvor korene selv må melde seg inn som aktuelle kandidater. Korgalla er et nytt begrep, men vi tror kanskje dette kan bli en årlig galla for korbevegelsen, sier Jan Eirik Krey.

Opplegget er relativt nytt, og alle sangerne i medlemskorene har fått tilsendt informasjon om arrangementet på Lillehammer 18. november. Nå venter de to spent på tilbakemeldingene fra kormedlemmene i Innlandet.

- I Solør er det tre kor som er medlem i Norges Korforbund. Vi håper selvsagt at alle lokale kor har mulighet til å stille, sier Vermundsberget.

Mer informasjon om årets korgalla finner du på nettsidene til Norges Korforbund.