Fredag den 20. mai er siste frist for å melde seg på dagsseminaret om utenforskap, kriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme på Helsehuset i Elverum. 

Der vil professor Tore Bjørgo, som er leder av det nystartede senteret for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, blant annet snakke om utviklingstrekk og utfordringer ved høyreekstremisme og hatkriminalitet.

– Vi er jo så heldige at vi har fått noen av de mest sentrale foredragsholderne i landet til dette seminaret, sier Roy Heine Olsen som er SLT-/Folkehelsekoordinator i Elverum kommune. 

Hva gjør ungdom tiltrukket av ekstremisme?

I tillegg til Bjørgo kommer Faten Mahdi Al-Hussaini, som er en av grunnleggerne av JustUnity, og Siri Marie Sønstelie, som har studert menneskerettigheter i USA og tok master i London i fjor om ekstremisme og avradikalisering. 

De to vil blant annet snakke om hva som gjør at noen ungdommer blir tiltrukket av ekstremistiske grupper.

– Vi gleder oss veldig til Siri Marie og Faten kommer. Dette er to ungdommer som har kjent dette med ekstremisme på kroppen. Faten har faktisk blitt utsatt for så mye hets at hun har hatt, og fremdeles har, politibeskyttelse, forteller Heine Olsen.

Viktig å fokusere på utenforskap

Så langt er det rundt 110 personer som er påmeldt til seminaret, men det er plass til 170, så det er fremdeles mulig å melde seg på.

– Vi har fått penger av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) for å arrangere seminaret, og det er derfor vi kan arrangere det gratis for publikum, sier folkehelsekoordinatoren. 

Dagsseminaret er åpent for alle interesserte. 

– Det som er viktig for oss i Elverum nå er å fokusere på dette med utenforskap. Med andre ord ungdom som faller ut av de sosiale miljøene, de som faller ut av skolen, de som ikke er i jobb og som lett kan havne i uheldige miljøer, forteller Heine Olsen.

Radikalisering er et av hovedsatsingsområdene som politirådene og Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i hele landet er bedt om å prioritere.

SLT-/folkehelsekoordinatoren ser frem til et veldig interessant og spennende dagsseminar i lokalene til den gamle sykepleierskolen.