– Vi har en del faste speidergrupper som pleier å leie hytta, blant annet fra Fredrikstad og Moss, men det er også en del skoleklasser og folkehøgskoler som bruker den, forteller hyttefut Roy Arild Rugsveen. 

Han kan fortelle at den i helgene stort sett er utleid fra midten av januar til litt etter påske, men ikke alle er klar over at også privatpersoner kan leie hytta «Borgen» av speidergruppa Mjølner. 

Utleie hele året

– Alle kan leie den, men vi har et tredelt prissystem. Det vil si at det er én pris for speidere i Elverum, en annen for speidere fra andre steder, og en tredje pris for vanlige folk, opplyser Rugsveen.

Hytta er tilgjengelig for utleie hele året, men er definitivt mest populær i vinterhalvåret. 

– For folk som ønsker å gå på ski utenfor løype er det helt glimrende på Nordhue. Noen år har det også vært kjørt opp løyper som har blitt koblet mot løypesporet til Budor, sier han.

Tidligere har sommeren og høsten vært perioder der få personer har brukt speiderhytta, men Rugsveen forteller at også disse årstidene nå begynner å ta seg opp på utleiefronten.

To speiderhytter på Nordhue

– Når det kommer til privatpersoner som ønsker å leie, så er det ofte familier som har tilknytning til speideren som tar kontakt. Og det har blitt ganske mange personer opp gjennom årene, smiler hyttefuten, som også sitter i hyttestyret som forvalter eiendommen.

Litt lenger ned i lia ligger speiderhytta Ingerstua, som også er mulig å leie. 

– I fjor renoverte vi ganske mye på Ingerstua. Blant annet bytta vi ut kjøkkenet, taket og utvida det ene soverommet. I tillegg la vi strøm, så nå er det strøm på begge speiderhyttene på Nordhue, forteller Rugsveen.