Elverum har nå en ledighet på 2,2 prosent av den totale arbeidsstyrken i kommunen. Det er en nedgang på 35 personer sett mot samme tidsrom i fjor. 

Ved utgangen av august var det registrert 238 helt ledige arbeidssøkere i kommunen. 

Lav ledighet i hedmark

Det er ikke bare i Elverum arbeidsmarkedet har hatt en positiv utvikling i august.

Fylkesdirektør Bjørn Lien kan melde om at ledigheten i Hedmark ikke har vært på et så lavt nivå siden 2008.

– Ved utgangen av august var det registrert 2.217 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Dette tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 3,1 prosent, skriver NAV i en pressemelding. 

De fleste av de store og mellomstore kommunene i fylket hadde en markant nedgang i ledigheten i forhold til samme måned i fjor.

– Vi har et godt arbeidsmarked her i innlandet, og det er gode muligheter nå til å skaffe seg jobb, sier Lien. 

Gjelder de fleste yrkesgrupper

Det var lavere ledighet innen de fleste yrkesgruppene i Hedmark i forhold til i samme måned i fjor.

Flest ledige var det innen butikk- og salgsarbeid med 290 helt ledige arbeidssøkere. Dette var likevel 59 færre ledige enn på samme tid i 2015.

– Det var også lavere ledighet innen andre store yrkesgrupper som industriarbeid og bygg og anlegg, påpeker fylkesdirektøren.

Mange ledige stillinger

Ifølge NAV var det 76 ledige stillinger i Elverum i august i år. 

I Hedmark var det en tilgang på 634 ledige stillinger. Dette er 52 prosent flere stillinger sammenlignet med samme måned i fjor.

Flest stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 183 nye stillinger. Dette er en økning på 70 prosent i forhold til i august i fjor. 

– Det er stor stillingstilgang innen mange yrkesgrupper både i Hedmark og tilgrensende fylker. Dette gir arbeidsledige gode muligheter til å skaffe seg jobb ved å være mobile, opplyser Lien.