Vi kommer til å bli flere innbyggere i Elverum. Befolkningen kommer til å øke mer her i Elverum de neste årene, enn i resten av landet. Det går fram av befolkningsframskrivingen fra Statistisk Sentralbyrå.

Jenv økning

Elverum kommune har hatt en jevn økning av innbyggere i en lang periode nå, og nå ser kommunen fremover og gjør seg klar for økt innbyggertall. Allerede er Ydalir bydel godt i rute, og ny skole planlegges også i Ydalir.

Antallet innbyggere i Norge kommer til å passere 6 millioner før 2032, etter å ha økt 15,2 prosent fra dagens 5,2 millioner.

Det er ventet at antallet i Elverum kommer til å øke med 18 prosent til nesten 25.000 innbyggere i årene frem til 2032.

Lengere prognose

SSB har sett på innbyggertallene i Elverum fremover og i følge deres prognose vil det ved normal tilvekst av innbyggere, eller Hovedalternativet (MMMM) som de kaller det, være 26.600 innbyggere i Elverum i 2040. I tillegg til Hovedalternativet opererer SSB med to alternativer til. Lav nasjonal vekst og Høy nasjonal vekst. For disse tallene vil Elverum i prognosen ha henholdsvis 24.500 eller 29.500 innbyggere i 2040.

De aller fleste går ut fra MMMM, eller Hovedalternativet. Dermed ligger det an til en god og jevn øking av innbyggertallet i Elverum i de neste 16 årene.