– Grunnen til at vi har dette arrangementet er at vi ønsker å informere folk om hva som skjer ute i Europa, på flyktningenes hjemsted, og her i landet, forteller Stine Berntsen som er beredskapsleder i Elverum Røde Kors. 

På temamøtet de arrangerer neste torsdag vil det blant annet komme to flyktninger fra Syria, som for tiden er bosatt på Eidskog. 

Variert program

– Det er to brødre i tjueåra som kommer hit for å snakke om flukten fra hjemlandet, veien til Norge og hvordan det var å bosette seg her. I tillegg kommer de til å vise fram litt bilder og diverse, opplyser Berntsen.

Brødrene har tidligere holdt et foredrag for Røde Kors i Eidskog.

– I tillegg har vi invitert med kommunen, som skal fortelle litt om sin strategi i forhold til bosettingen av flyktningene som kommer. Det er mye som må på plass med tanke på barnehageplasser, norskundervisning, integrering og som nevnt bosetting, sir hun.

I tillegg kommer distriktsstyreleder i Røde Kors, Roy Heine Olsen, for å forklare litt om flyktningkrisa per dags dato.

Vil informere

– Arrangementet er åpent for alle, og det er gratis å delta. Det blir enkel bevertning, og Røde Kors vil ha en stand ved inngangen der det er mulighet til å registere seg som frivillig, opplyser Berntsen.

Hun ønsker at folk skal sitte igjen med litt mer informasjon om flyktningsituasjonen etter møtet.

– Kanksje vi kan bidra til å lage skillet litt mindre for at folk skal ta kontakt med asylsøkerne, sier beredskapslederen.

Det kommer også til å være to representanter fra Røde Kors Ungdom i Elverum og to litt eldre medlemmer som skal snakke litt om sine erfaringer fra arbeid på mottak.

– Det blir første gang Elverum Røde Kors arranger noe sånt. Vi gleder oss veldig, og håper på godt oppmøte, sier Berntsen.