• SLITTE DEKK: I kontrollene Statens vegvesen gjennomfører avdekker de mange slitte dekk. (Foto: Statens vegvesen)

Ved Husum trafikkstasjon avholdt Statens vegvesen i forrige uke flere trafikkontroller. Ved en av disse ble flere kjøretøyer stoppet. Resultatet ble nedslående.

- På Husum fikk flere kjøretøyer kjøreforbud grunnet grove mangler. Blant annet ble det funnet grove tekniske mangler på bremser og fjæring, sier Geir Thomas Finstad, fagleder ved Statens vegvesen.

Stanset ikke

Fra tid til annen hender det at Statens vegvesen må skrive ut anmeldelser fordi førerne ikke stopper for kontroll. Dette skjedde også forrige uke kan Finstad fortelle.

- Vi anmeldte tre førere, to av disse ble anmeldt for å ikke ha stanset for kontroll. Den ene av disse to førerne fikk i tillegg kjøreforbud fordi ABS-bremsesystemet ikke var i orden på kjøretøyet. Der hadde systemet sviktet på hele kjøretøyet, sier Geir Thomas Finstad. 

Den tredje av de ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Ellers ble flere kjøretøyer stoppet med slitte dekk.