Det ble under kommunestyret i mars 2016 klart at det skal opprettes en permanent målestasjon for luftkvalitet i Elverum sentrum. Denne skal driftes i samarbeid med Statens vegvesen, og er plassert og montert mellom Elkjøp og rundkjøringen ved Rv.25/Rv.2.

Måledataene fra stasjonen skal brukes til å se verdiene av luftforurensningen i byen vår, slik at vi kan vurdere luftkvaliteten og hvilken helsemessig betydning dette kan ha for utsatte grupper, melder Elverum kommune gjennom sine nettsider.

Får opplæring

Graving og nedlegging av kabel utføres i løpet av neste uke, og i uke 50 skal utstyret justeres. Før vi kan sette i gang målestasjonen, skal også enkelte av våre ansatte få opplæring. 

Det vil ta noe tid før måleresultatene kan anses som relevante, ettersom vi er i en innkjøringsperiode. Inntil videre er Hamar nærmeste målestasjon. Du kan holde deg oppdatert på www.luftkvalitet.info.no 
for informasjon om blant annet tiltak, rapporter og regelverk.