Dette tilsvarer 1.7 prosent av den totale arbeidsstyrken og er 26 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Sett mot september i år, har arbeidsledigheten gått med med 0.1 prosentpoeng fra forrige måned. 

Lav ledighet i hedmark

Også ellers i fylket er det lav ledighet i følge de nye ledighetstallene til Nav. Ved utgangen av oktober var det registrert 1.906 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Dette tilsvarer 1.9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2.8 prosent.

– Ledigheten i oktober var 16 prosent lavere enn på samme tid i fjor, sier fylkesdirektør Bjørn Lien.

Sett i forhold til forrige måned, altså september, ligger arbeidsledighetstallene også under disse. I september var det 1.996 helt arbeidsledige, mot 1.906 for oktober. Det betyr at 90 flere personer har fått seg jobb i fylket i denne perioden.

- Den sesongjusterte ledigheten fortsatte å falle også i oktober, sier Bjørn Lien i en pressemelding.

Store forskjeller kommunene imellom

Lavest ledighet i fylket hadde Alvdal med 0.4 prosent. Alvdal var også den kommunen med størst endring i ledigheten i forhold til på samme tid i fjor. Fylkets høyeste ledighet er det Trysil som har med 3.6 prosent.

Ledigheten der vil imidlertid gå ned utover vinteren siden en betydelig del av næringslivet i Trysil har tilknytning til vinterturisme.

– Det er ellers verd å merke seg at fylkets største kommune, Ringsaker, hadde en ledighet på bare 1.5 prosent. Dette er 123 færre personer enn i oktober i 2015, sier en fornøyd fylkesdirektør.

Lavere ledighet innen nesten alle yrkesgrupper

Det var lavere ledighet innen de fleste yrkesgruppene i forhold til i samme måned i fjor. Flest ledige var det innen butikk- og salgsarbeid med 239 helt ledige arbeidssøkere. Dette var likevel 90 færre ledige enn på samme tid i oktober i fjor.

– Også industriarbeid er en stor og viktig yrkesgruppe i Hedmark. Innen denne yrkesgruppen var det 228 helt ledige arbeidssøkere, men også her var nedgangen stor med 81 færre ledige personer sammenlignet med samme måned i 2015, kommenterer Lien.

Flere nye ledige stillinger

I Hedmark var det i oktober måned en tilgang på 614 ledige stillinger. Dette er 12 prosent flere stillinger sammenlignet med samme måned i fjor. Av disse befant nesten halvparten seg i Hamar, 200 stillinger, og Ringsaker, 97 stillinger. Det var økt tilgang på ledige stillinger innen de fleste yrkesgrupper.

I Elverum var det 63 ledige stillinger, en økning på 31 prosent fra samme tid i fjor.

Det var forøvrig bare innen helse, pleie og omsorg at det var betydelig færre nye stillinger enn i oktober i fjor. Likevel var det innen denne yrkesgruppen at stillingstilgangen var størst i oktober med 169 nye ledige stillinger.

– Med god stillingstilgang innen et bredt spekter av yrkesgrupper både i eget fylke og andre nærliggende fylker tyder det på at ledigheten vil holde seg på et lavt nivå også i de kommende månedene, avslutter Lien.